Om oss

Store opplevelser på små steder!

Scene Finnmark er en institusjon underlagt Finnmark Fylkeskommune, som består av landsdelsmusikere gjennom Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge og Den Kulturelle Skolesekken i Finnmark.

I tillegg til å utvikle egne produksjoner er Scene Finnmark et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark, samt være en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet i fylket. Scene Finnmarks administrasjon er lokalisert i Vadsø.

LINK - vårt rytmiske ensemble er lokalisert i Hammerfest. I tillegg til et utstrakt samarbeid med andre utøvere fokuserer LINK på utvikling av sitt eget kunstneriske uttrykk.

Ensemble Noor - klassisk kammermusikkgruppe med base i Alta. Ensemblet er svært aktive i hele Nordkalotten, og har et nært samarbeid med bl.a. musikkinstitusjoner i Murmansk og St. Petersburg.

Varangermusikerne - to av Scene Finnmarks utøvere er lokaliserte i Vadsø, og har solid utdannelse og erfaring innen klassisk og rytmisk musikk. Hovedsatsningsområdet er musikksamarbeidet med Russland. 

Den Kulturelle Skolesekken - en nasjonal ordning som skal gi elever i grunn- og videregående skole profesjonelle kunst- og kulturopplevelser innen kulturarv, litteratur, musikk, film, visuell kunst og scenekunst.

Scene Finnmark har også fokus på å bruke musikk til å bevare samisk kulturarv og kulturkompetanse, blant annet gjennom prosjektet Sápmi Music.