Lunsjkonserter på Alta Museum

 

Konserttilbud fra Scene Finnmark og Kultur i Troms

Operahistorien på 60 minutter (hvis vi rekker det)

 

Barokk!

NYX