Musikertjenester

Musikertjenestetilbudet er en viktig del av Scene Finnmarks virksomhet, og det er et tilbud som alle kan benytte seg av, enten man er amatør eller profesjonell. Tjenestetilbudet omfatter bidrag innenfor ulike områder fra Scene Finnmarks ansatte, og man kan søke om assistanse til bl.a. følgende:

  • konsertinnslag - konserter med en eller flere av Scene Finnmarks musikere, som kulturinnslag på konferanser, etc.
  • musikerassistanse - en eller flere av Scene Finnmarks musikere inngår som forsterkning i et ensemble eller prosjekt
  • arrangering - utarbeidelse av musikkarrangementer for en gitt besetning til et ensemble eller prosjekt
  • komponering - utarbeidelse av nyskrevet musikk til et ensemble eller prosjekt
  • ensembleledelse - musikalsk ledelse/dirigentfunksjon i et ensemble eller prosjekt
  • studioarbeid - musiker- og/eller produsentassistanse ved lydfesting av musikk

Tjenestetilbudet vil variere, avhengig av tilgjengelig kapasitet og kompetanse.

Send inn søknad om musikertjeneste ved å fylle ut skjemaet her.