Alle våre arrangementer avlyses

Oppdatert 21.04.2020

Vi avlyser all turnévirksomhet frem til 15. juni for å forebygge spredning av coronaviruset.
 
I henhold til regjeringens bestemmelser avlyser vi alle formidlinger i fylkeskommunal regi frem til 15. juni. Vedrørende produksjoner med turnéstart etter 15. juni vil vi komme tilbake med mer informasjon. Alle skoleproduksjoner gjennom vår avdeling Den kulturelle skolesekken er avlyst ut skoleåret.
 
De som har kjøpt billetter til en av våre offentlige forestillinger bes ta kontakt med lokal arrangør for mer informasjon om eventuell refusjon. 
 
Alle berørte arrangører, utøvere, kommuner og skoler er kontaktet vedrørende situasjonen. Tilhører du en av de nevnte kategorier og har ytterligere spørsmål kan du kontakte oss direkte på telefon 958 34 270 (Scene Finnmark) eller 777 78 657 (Kultur i Troms).