Tystnaden i Sápmi

kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Alta VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Hammerfest VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Vadsø VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Nordkapp VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Kirkenes VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Samisk VGS Karasjok
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Samisk VGS og reindriftsskole Kautokeino
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Tana VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
OPPSTART 17. FEBRUAR. TURNÉPLAN KOMMER.
Lakselv VGS
Gratis inngang
Tystnaden i Sápmi gir oss innblikk i hvordan det lukkede samiske samfunnet vil tie i hjel problemene og dermed overlater de utsatte til seg selv.
Filmen kommer i kjølvannet av #meetoo-kampanjen, og de rystende avsløringene som kom fram her.

Tystnaden i Sápmi ønsker å finne årsaken til at så alvorlige temaer blir fortiet, og synliggjøre de uakseptable handlingene som foregår bak taushet og skam.
Filmen tar tak i tabu og hendelser som har plaget mange samiske unge kvinner – i generasjoner. Seksuelle overgrep er ikke bare et samisk fenomen, det er universelt og angår oss alle. Taushet har vært en overlevelsesstrategi i mange urfolks samfunn. Kvinnene som står fram i denne filmen, har erfart at taushet ikke lenger gagner noen. Filmen er respektfullt og nærgående fortalt, som formidles visuelt og i en godt forankret form.

Turnéperiode: 24.februar - 6. mars
  
Foto: fra filmen