Arktiske historier

kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Alta VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Hammerfest VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Vadsø VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Vardø VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Nordkapp VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Båtsfjord VGS + LOSA
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Kirkenes VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Samisk VGS Karasjok
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Samisk VGS og reindriftsskole Kautokeino
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Tana VGS
Gratis inngang
kl. 00:00
PÅMELDINGSFRIST 10. MAI
Lakselv VGS
Gratis inngang
Hva er «Nord»? 
Er bildene av ditt nord det samme nord som presenteres i kunst, media og reklame? En konseptuell «ekspedisjonskiste» er utgangspunkt for en kunsthistorisk forelesning og et kreativt arbeidsverksted. Kisten er inspirert av den franske vitenskapelige ekspedisjonen La Recherche som reiste gjennom Nord-Norge og Arktis i 1838-1840. Kisten inneholder historiske og samtidige kunstverk, samt visuelt materiale fra populærkulturen. Hvordan har «blikk fra utsiden» og «blikk fra innsiden» over tid påvirket hvordan vi tenker på nord?
Elevene oppfordres til å reflektere over hva nord er og hva det kan bli. Det elevene skaper på arbeidsverkstedet reiser videre i kisten når den fortsetter sin «ekspedisjon» i Nord-Norge.

PRAKTISK INFORMASJON
:
Periode: 
november/desember
Sted: 
På skolen
Varighet per event:  120 min.
Maks ant. eventer per dag:  2
Maks ant. elever per event:  30
Annet:   
BESTILL:  Skolens kulturkontakt sender inn samla bestilling for sin skole, ved å fylle ut
BESTILLINGSSKJEMA som sendes til dks@scenefinnmark.no 
Bestillingsfrist  10. mai 2019
 
 Foto: Nordnorsk Kunstmuseum Francois Auguste Biard: Læstadius preker for samene