Vi søker ny leder

LEDIG STILLING: Leder - Scene Finnmark, Vadsø

Beskrivelse arbeidssted
Scene Finnmark inngår i kultursektoren i Finnmark fylkeskommune, som i tillegg består av Finnmark fylkesbibliotek og Kultur-, kulturminne- og miljøavdelinga, sentraladministrasjonen, Vadsø. Scene Finnmark har ansvar for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Finnmark, ungdomsavdelingen Ung Artist, den samiske musikkavdelingen Sápmi Music og inngår i Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge. Scene Finnmarks motto er «Store opplevelser på små steder» og Scene Finnmark produserer og formidler kunst og kultur til hele Finnmark av høy kvalitet i nært samarbeid med aktører i fylket, nasjonalt og internasjonalt. I tillegg til å utvikle egne produksjoner er Scene Finnmark et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark. Scene Finnmark er en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet i fylket.

Det er 15 ansatte i Scene Finnmark lokalisert i Alta (Ensemble Noor), Hammerfest (LINK) og Vadsø (Varangermusikerne og administrasjonen). Leder har arbeidssted Vadsø og rapporterer til ass. kultur- og miljøsjef.

Vi søker
Leder i fast 100% stilling.

Arbeidsoppgaver
- Faglig og administrativt ansvar for Scene Finnmarks virksomhet, herunder økonomi- og personalansvar.
- Ivaretakelse og strategisk utvikling av Scene Finnmark som en kulturinstitusjon med høy kunstfaglig kompetanse.
- Videreutvikle nettverket rundt scenisk produksjon og formidling regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
- Videreutvikle Finnmarks satsing på kvalitet og mangfold innen kunst og kultur. 

Stillingen innebærer en del reisevirksomhet.

Krav til kompetanse
- Relevant høyere utdanning. 
- Ledererfaring, gjerne fra kultursektoren.
- Lang relevant erfaring vil kunne kompensere for noe manglende formell utdanning.
- Sertifikat kl. B. 

Ønskede kvalifikasjoner
- Kjennskap og erfaring fra kultursektoren. 
- Erfaring fra budsjett- og økonomiarbeid.
- Erfaring med gjennomføring av utviklings- og omstillingsarbeid.
- God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
- Kunnskaper i samisk språk, kultur og samfunnsliv vektlegges som en tilleggskvalifikasjon.

Personlige egenskaper
- God på motivasjon, samarbeid og nettverksbygging. 
- Utviklingsorientert og nytenkende.
- Strukturert arbeidsform, resultatorientert og god helhetsforståelse.
- Evne til å bygge felles kultur, samtidig som det særegne i det faglige miljøet blir ivaretatt.
- Evne til å involvere og skape gode resultater gjennom andre.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
- Utfordrende oppgaver i et spennende nasjonalt og internasjonalt miljø.
- Lønn etter avtale.
- Dekning av utgifter i forbindelse med intervju
- Tilsetting i henhold til gjeldende lover, reglement og avtaler.
- Meget god pensjonsordning. 
- Hjelp med å skaffe bolig.
- Å dekke flytteutgifter.

Søknad sendes
Søknad sendes via Finnmark Fylkeskommunes elektroniske søknadssystem (klikk på teksten).
Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, kontakt HR-seksjonen, tlf.

Søknadsfrist
Onsdag 30. mai 2018.

Kontaktpersoner
Stine Qvigstad Jenvin, ass. kultur- og miljøsjef, mobil: 481 11 399, e-post: stine.qvigstad.jenvin@ffk.no
Heikki Knutsen, konstituert leder Scene Finnmark, mobil: 932 53 077, e-post: heikki.knutsen@ffk.no