Hvordan fakturere oss?

Skal du som næringsdrivende sende Scene Finnmark en faktura for gjennomført oppdrag e.l. er det nå kun elektronisk faktura (EHF) som gjelder - ikke papirfaktura eller pdf per e-post.

EHF-fakturaen adresseres til Finnmark Fylkeskommunes organisasjonsnummer: 964 994 218
. 
Fakturaadresse som skal påføres er: Finnmark Fylkeskommune, Postboks 701, 9815 Vadsø. Fakturaen merkes med "Scene Finnmark" og bestillers navn (vår referanse). Har du en kontrakt med oss skal i tillegg prosjektnummeret ("Pnr" oppe til høyre i kontrakten) påføres.

Les ytterligere informasjon om fakturering, samt info om utbetalinger for privatpersoner, på Finnmark Fylkeskommunes nettsider her

Informasjon du trenger for å sende oss elektronisk faktura:
Finnmark fylkeskommunes elektroniske adresse (org.nummer): 964 994 218
Leveringssted påføres/faktura merkes: Scene Finnmark - DKS (Det er viktig at også selve fakturaen merkes med denne teksten.)